Νέα

 • 23
 • Ιουλ

H Άρατος είναι partner στο πολύ σημαντικό ευρωπαϊκό έργο, ECOPOTENTIAL. Στο πλαίσιο του έργου δημιουργήθηκε ένα βιβλίο που επικεντρώνεται σε 24 προστατευόμενες περιοχές που αποτελούν μέρος του έργου ECOPOTENTIAL και περιγράφει μια συλλογή σεναρίων όπου τα δεδομένα της παρατήρησης της γης είναι απαραίτητα συνοδευόμενα από οπτικούς χάρτες που καλύπτουν ολόκληρη την έκταση κάθε προστατευόμενης περιοχής. Ο κύριος σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να παρουσιάσει τις δυνατότητες τηλεπισκόπησης και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται αυτή η τεχνική με πολλούς τρόπους για την παρακολούθηση διαφόρων πτυχών των οικοσυστημάτων και των περιβαλλοντικών συνθηκών. Κάθε τύπος οικοσυστήματος (βουνό, ξηρό ή παράκτιο και θαλάσσιο) παρουσιάζει διαφορετικές προκλήσεις που θα αντιμετωπιστούν μέσω διαφορετικών προσεγγίσεων της γεωσκόπησης και της ανάλυσης δεδομένων.

 • 24
 • Μαϊ

Το ADC προσφέρει τώρα ημερήσιες ενημερώσεις των δεικτών Total Column (δείκτες TC) όπως λαμβάνεται από τον δορυφόρο Eumetsat. Ο δείκτης TC παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις συνολικές στήλες τεσσάρων τύπων αερίων ιχνοστοιχείων στην ατμόσφαιρα: O3 (όζον), NO2 (διοξείδιο του αζώτου), SO2 (διοξείδιο του θείου) και HCHO (φορμαλδεΰδη), δηλαδή με την κατανομή τους σε νοητές κάθετες στήλες κατά μήκος των στρωμάτων της ατμόσφαιρας.

 • 11
 • Μαϊ

 Ο γενικός στόχος του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου σχεδίου EcoSUSTAIN (πλαίσιο Interreg-MED) είναι η αύξηση της διαχειριστικής ικανότητας των προστατευόμενων περιοχών, με παράλληλη ανάπτυξη μεθοδολογίας ολοκληρωμένης διαχείρισης και δικτύωσης καθώς και καινοτόμων εργαλείων παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων.

 • 17
 • Απρ

Το ADC προσφέρει πλέον ωριαίες ενημερώσεις δείκτη εξατμισοδιαπνοής (δείκτης ET) όπως λαμβάνεται από το δορυφόρο Eumetsat. Σαν δείκτη ΕΤ ονομάζουμε το αποτέλεσμα της εξατμισοδιαπνοής που εξηγεί τη ροή του νερού που εξατμίζεται στη διεπαφή Γης-ατμόσφαιρας (από το έδαφος και τα υδάτινα σώματα) και μεταφέρεται με βλάστηση μέσω των στομάτων στα φύλλα των φυτών ως αποτέλεσμα των φωτοσυνθετικών διεργασιών.  

Σελίδα 4 από 8

Στοιχεία Επικοινωνίας

  

Άρατος Τεχνολογίες  

 •  Αθήνα
 • +30 210 94 001 33
 • +30 210 94 001 33
 •  info[at]aratos[dot]gr

ISO Plus Registrar

Αποστολή μηνύματος

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Captcha
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree