Νέα

 • 21
 • Ιουν

Το ADC περιλαμβάνει πλέον μια νέα υπηρεσία: Ημερήσιες ενημερώσεις δείκτη Φαινομένου του Θερμοκηπίου (δείκτης DSLF, θερμική ακτινοβολία)  της Επιφάνειας της Γης, όπως λαμβάνεται από τους Eumetsat δορυφόρους. Σαν δείκτη DSLF ονομάζουμε το αποτέλεσμα της ατμοσφαιρικής απορρόφησης, εκπομπής και σκέδασης σε ολόκληρη την ατμοσφαιρική στήλη και μπορεί να οριστεί ως η θερμική ακτινοβολία που φθάνει στην επιφάνεια του θερμικού υπέρυθρου φάσματος (4-100 µm).

 • 05
 • Ιουν

Το ADC περιλαμβάνει πλέον μια νέα υπηρεσία: Ημερήσιες ενημερώσεις με τη Λευκαύγεια (Μέτρο Ανακλαστικότητας) της Επιφάνειας της Γης (Albedo index) όπως λαμβάνεται από τους Eumetsat δορυφόρους. Η Λευκαύγεια μετράται ως ο λόγος της ανακλώμενης προς την προσπίπτουσα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στην επιφάνεια ενός σώματος. Οι τιμές Albedo εμφανίζονται στο χάρτη του ADC και μετριούνται σε ποσοστό από 0% έως 100% κανονικοποιημένο σε τιμές 0 έως 1 για περιοχές ανά 3 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

 • 01
 • Ιουν
H Άρατος συμμετέχει στο πρόγραμμα EcoSUSTAIN. Ο γενικός στόχος του είναι η διατήρηση της βιοποικιλότητας και των φυσικών οικοσυστημάτων μέσω της ενίσχυσης της διαχείρισης και δικτύωσης προστατευόμενων περιοχών που θα επιτευχθεί με:
* Βελτίωση της βάσης γνώσεων διαχείρισης,
* Βελτίωση της δικτύωσης και της εναρμόνισης,
* Βελτίωση της παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων με την παροχή μηνυμάτων έγκαιρης προειδοποίησης σε βραχυχρόνια παρακολούθηση (με αισθητήρες σημαντήρες) και μακροπρόθεσμης παρακολούθησης (με επεξεργασία δορυφορικών εικόνων).
 
Η Άρατος Τεχνολογίες είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας μακροπρόθεσμης λύσης παρακολούθησης προστατευόμενων φυσικών πάρκων, με βάση δορυφορικές τεχνολογίες τηλεανίχνευσης, οι οποίες παρέχουν πλήρη και συνοπτική γεωγραφική κάλυψη της ποιότητας των υδάτων συστημάτων εσωτερικού γλυκού νερού (όπως λίμνες, δεξαμενές, ποταμοί, υγρότοποι και φράγματα). Η Άρατος Τεχνολογίες θα παράσχει το εργαλείο λογισμικού, το σχετικό εγχειρίδιο εφαρμογής και επίσης την εκπαίδευση των χρηστών.
 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
 
Ιστοσελίδα προγράμματος: https://ecosustain.interreg-med.eu/
 • 21
 • Μαρ

Το Aratos Disaster Control (ADC) προσφέρει τις δυνατότητές του για πρόβλεψη και παρακολούθηση καταστροφών σε παγκόσμια κλίμακα. Δημιουργήσαμε ένα συγκεκριμένο σενάριο χρήσης με επίκεντρο τη Χιλή, στη Νότια Αμερική, με την εφαρμογή ενός συγκεκριμένου υποσυνόλου των δορυφορικών στρωμάτων δεδομένων μας, που αφορούν κυρίως τις πυρκαγιές.

Σελίδα 6 από 8

Στοιχεία Επικοινωνίας

  

Άρατος Τεχνολογίες  

 •  Αθήνα
 • +30 210 94 001 33
 • +30 210 94 001 33
 •  info[at]aratos[dot]gr

ISO Plus Registrar

Αποστολή μηνύματος

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Captcha
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree