Τηλεκατευθυνόμενα Εναέρια Συστήματα (RPAS)

http://aratosrpas.com/

Τα Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) μπορούν να προσφέρουν ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών πολιτικής προστασίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. Με τη δυνατότητα απομακρυσμένου χειρισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για αμυντικούς σκοπούς είτε για οικονομικούς λόγους.

Τα RPAS είναι κατάλληλα για μακράς διάρκειας εργασίες παρατήρησης ή  για χρήση σε ριψοκίνδυνες πτήσεις με σύννεφα με στάχτες μετά από μια πυρκαγιά. Μπορεί να αποδώσει συμπληρωματικά δεδομένα με τα επανδρωμένα αεροσκάφη ή με δορυφορικές αποστολές που χρησιμοποιούνται για έλεγχο παρατηρήσεων της γης ή για πυρκαγιές.

Τα RPAS μπορούν να προσφέρουν επικερδή εμπορικά δορυφορικά δεδομένα για διάφορες περιοχές, όπως  στην εκτίμηση ακρίβειας έκτασης γεωργίας και ιχθυότοπων, παρατήρηση αγωγών ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, έλεγχος σε έργα υποδομής, προώθηση χρήσης ασύρματης επικοινωνίας και επέκταση των δορυφορικών συστημάτων, οπτικοποίηση των φυσικών πόρων, μέσα ενημέρωσης και ψυχαγωγία, ψηφιακή χαρτογράφηση, διαχείρισης του εδάφους και της άγριας πανίδας, διαχείριση και έλεγχο της ποιότητας του αέρα.

 

 

Φωτογραφία από Bayhaluk [CC BY-SA 4.0] από Wikimedia Commons

 

Aratos RPAS

 

Η Άρατος σχεδιάζει, ενσωματώνει και προσφέρει μια ποικιλία λύσεων παρατήρησης βασισμένα στα Remotely Piloted Aircraft Systems. Tα Άρατος  RPASs είναι μια κατάλληλα επιλεγμένη λύση για πολλούς διεθνείς φορείς και οργανιμούς, καθώς προσφέρει πολλές δυνατότητες, με καλύτερη παρατήρηση της επιφάνειας, χαμηλότερο κόστος και φιλικό ως προς το φυσικό περιβάλλον.

Tα Άρατος  RPASs είναι σχεδιασμένα να επεξεργάζονται δεδομένα προερχόμενα από αισθητήρες σε πραγματικό χρόνο, προκειμένου να στείλουν αξιοποιήσιμα στοιχεία και να χρησιμοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο που συχνά είναι περιορισμένα στη διαθεσιμότητά τους και ακριβά σε κόστος εύρους.

Tα Άρατος  RPASs είναι συμβατά με μια ευρεία ποικιλία τρίτης γενιάς συστήματα, όπου μπορούν να προσαρμοστούν στη διεπαφή περιβάλλοντος και να διαχειριστούν με μια ποικιλία υπο-συστημάτων.


Τα Άρατος  RPAS μπορούν να είναι λύση στα παρακάτω θέματα σε σχέση με:

 • Συνεχής προσφυγική ροή από γειτονικές χώρες (περιφρούρηση συνόρων)
 • Θέματα μόλυνσης περιβάλλοντος από ανθρώπινη παρέμβαση διάθεσης αποβλήτων. (σχετικές διαδικασίες παρατήρησης)
 • Ανεξέλεγκτες χαραματιές και θέματα καμένων εκτάσεων. (σχετικές διαδικασίες οπτικοποίησης)
 • Πετρελαϊκοί αγωγοί και παρατήρηση των εγκαταστάσεων. (παρακολούθηση εγκατάστασης/ περιμετρικά)
 • Πολύ μεγάλες εκτάσεις βάλτου που χρειάζονται παρατήρηση που δεν είναι εφικτό με πεζοπορία/ χρήση οχήματος σε πολλές περιπτώσεις.
 • Υδατικοί πόροι και η σχετική δυνατότητα παρατήρησης.
 • Θέματα αποδάσωσης εκτάσεων.  (παρατήρηση επέμβασης ανθρώπινου παράγοντα)
 • Λαθροθηρία εξαιτίας εκτεταμένης κυνηγετικής δραστηριότητας. (σχετικές παρατηρούμενες δραστηριότητες)

Photo By Aerosonde Ltd (Michael, screenshot from a PD Wallpaper) [CC-BY-SA-3.0] via Wikimedia Commons

 Εφαρμογές

 Κρίση και απόκριση συναγερμού

Tα Άρατος  RPASs είναι ένα οπτικό εργαλείο για διαχείριση κινδύνου. Στη διάρκεια χαοτικών γεγονότων τα RPASs μπορούν να βασιστούν σε κρίσιμες πληροφορίες για τους ειδικούς που παίρνουν αποφάσεις σε σχετικά θέματα και τις απαραίτητες ενέργειες, παρέχοντας κατανομή των θεμάτων. Τα RPASs μπορούν να είναι ένα διττό έξυπνο σύστημα διαχείρισης πληροφοριών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τυφώνες, σεισμούς, εξαφάνιση προσώπων, τσουνάμι κτλ.


 • Έρευνα και εντοπισμός επιζώντων σε καταστροφές, ιδιαίτερα ελαχιστοποιώντας τον αριθμό των απωλειών σε κάθε καταστροφή
 • Δημιουργία μιας γρήγορης επικοινωνίας σε περίπτωση δυσλειτουργίας στην επικοινωνία.
 • Παρακολούθηση ζωνών κινδύνου και πρόσβαση σε απομακρυσμένες περιοχές, σε σύγκριση με επιτόπου παρατήρηση.

 

 

 Εναέρια παρατήρηση

 Tα Άρατος RPASs συστήματα συχνά παρέχουν πραγματικού χρόνου βίντεο και υψηλής ανάλυσης αεροφωτογραφίες κατά παραγγελία. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος είναι η εναλλακτική υπεροχή στην παραδοσιακή ιπτάμενη κατάσταση για εναέρια παρατήρηση και ανάλυση. Παρέχεται η δυνατότητα του ”σημείο και επιλογή” στο σχεδιασμό της πτήσης σε πραγματικό χρόνο στο ενσωματωμένο  λογισμικό ελέγχου εδάφους. Μπορεί ο χρήστης να λαμβάνει από το λογισμικό σε πραγματικό χρόνο τα RPASs. Οι διαδικασίες πτήσης μπορεί να είναι είτε προγραμματισμένες πριν από την απογείωση είτε να προγραμματίζονται εναέρια. Δεδομένα από την πτήση μπορούν να κατεβαίνουν στον Η/Υ.


Τα Άρατος  RPASs παρέχουν:

 • Αεροφωτογραφίες
 • Πλοήγηση
 • Ανάκτηση καταστροφών
 • Δυνατότητα για άλλες χρήσεις

 

 

Γεωργία

 

Τα Άρατος  RPASs μπορούν να εντοπίσουν τάσεις αναβλάστησης σε οριζόμενες περιοχές ή να επικυρώσουν ότι ένα συγκεκριμένο θέμα έχει επιδιορθωθεί. Οι πληροφορίες που αποκτούνται από τα RPASs ενσωματώνονται σε άλλες σχετικές εφαρμογές διαχείρισης λιπάσματος  και παρασιτοκτόνων. Υπάρχει ένα σημαντικό ενδιαφέρον  στην αξιοποίηση RPASs για άμεση παρακολούθηση στην ανάπτυξη των καλλιεργειών, εντοπισμός παράσιτων και μοντελοποίηση εδάφους για ανάλυση αρδευτικών έργων και φραγμάτων. Εφαρμογές ενημέρωσης κινδύνου περιλαμβάνουν αυτοματοποιημένη πλοήγηση για τους καλλιεργητές και άλλο σχετικό γεωργικό εξοπλισμό.

Τα Άρατος  RPASs χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της γεωργίας παρέχοντας εικόνες για:


 • Εντοπισμό των πληγείσων περιοχών
 • Εκτίμηση απόδοσης χάρτη πιθανοτήτων
 • Προσδιορισμός ποσότητας κατάστασης θρέψης των φυτών
 • Μέτρηση και παρακολούθηση κοπαδιών
 • Διασφάλιση ότι τα αρδευτικά συστήματα δουλεύουν κανονικά.

 

 

Χρήση γης

 

Χρησιμοποιώντας τα Άρατος  RPASs για αεροφωτογράφηση, δίνεται η δυνατότητα μέτρησης του εύρους της κάλυψης των ειδών βλάστησης καθώς και η συλλογή αρκετών πληροφοριών σχετικά με τη μορφολογία του τοπίου, ώστε να διαπιστωθούν ποιες περιοχές έχουν προοπτικές κοντά σε εδαφικές παρατηρήσεις. Η αεροφωτογραφία μειώνει τον απαιτούμενο αριθμό των επίγειων παρατηρήσεων.

Άρατος RPASs:

 • Δίνουν τη δυνατότητα εκτίμησης κάλυψης του εδάφους σε σύντομο χρονικό διάστημα
 • Συμπληρώνει άλλους τρόπους συλλογής εδαφικών δεδομένων και δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων για μεγαλύτερες περιοχές.
 • Λιγότερα έξοδα σε φυσική παρουσία των ερευνητών και επικέντρωση στα δεδομένα

 

Περιβάλλον

 

Ακριβή χωρικά δεδομένα που είναι κρίσιμα για διαχείριση του βιώσιμου οικοσυστήματος. Η δορυφορική επισκόπιση και η αεροφωτογράφηση παρέχουν προηγμένους τρόπους χαρτογράφησης του περιβάλλοντος και τον εντοπισμό των περιβαλλοντικών αλλαγών, όμως η χωρική ανάλυση των παραπάνω προαναφερόμενων δεδομένων είναι περιορισμένη σε πολλές εφαρμογές. Τα  Άρατος  RPASs παρέχουν μια συναρπαστική και καινοτόμα δυνατότητα να χαρτογραφήσουν το περιβάλλον με μεγαλύτερη λεπτομέρεια από ποτέ. Η τεχνολογική πρόοδος τα τελευταία χρόνια, έχει κάνει εφικτή την ανάπτυξη των RPASs για κοινωνικούς και επιστημονικούς σκοπούς.  Τα  Άρατος  RPASs προσφέρουν μια τέλεια καινοτόμα τεχνολογία για υπερ- υψηλής ανάλυσης παρατηρήσεις και παρέχουν νέες ικανότητες βασισμένες σε διαδικασίες νέου τύπου αισθητήρες  και εικονογράφησης.


Αυτά τα καινοτόμα περιβαλλοντικά εργαλεία απομακρυσμένης παρακολούθησης χρησιμοποιούνται για:

 • Χαρτογράφηση και παρακολούθηση φυσικών οικοσυστημάτων
 • Γεωργικές περιοχές
 • Τοποθεσίες ορυχείων
 • Άλλα περιβαλλοντικά και άνευ προηγουμένου επιπέδου λεπτομέρειας απεικονίσεις

 

Περιγραφή λύσης Aratos RPAS

Το Aratos RPAS είναι ένα καινοτόμο προϊόν στον τρόπο επεξεργασίας, προσφέροντας αξιοπιστία και λιγότερο οικονομικό κόστος. Το αεροσκάφος ταιριάζει σε συνηθισμένους συμβατικούς κανόνες, εξοπλισμένο με αερόστατο και προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα, εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρισμού και λογισμικού. Είναι δυνατή η χρήση του από δύσβατο έδαφος, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας αλλά και της νύχτας για περισσότερες από 20 ώρες.

Η λύση Aratos RPAS αποτελείται από:

  • Απομακρυσμένα πλοηγούμενα αεροσκάφη της Άρατος τεχνολογίες: Πάνω από 20 ώρες διάρκεια ζωής με προηγμένη τεχνολογία έμφυσης καυσίμων. Περιστροφή τροχιάς σύμφωνα με τη Γη/ νυχτερινή λήψη. Πλήρως αυτόνομη εκτόξευση, πτήση και ανάκτηση αλεξίπτωτου.
  • Τερματικός σταθμός εδαφικών δεδομένων: Πάνω από 100χλμ. Εύρος ψηφιακών συνδέσμων βίντεο και γραμμή εντολών. Παρέχεται επιλογή κρυπτογράφησης δεδομένων
  • Έλεγχος σταθμού εδάφους: Φορητός σταθμός ελέγχου, πρόγραμμα διεπαφής φιλικό προς το χρήστη, δυνατότητα χειρισμού σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
  • Πεπιεσμένου αέρα εκτοξευτήρας: Αυτόνομη εκτόξευση από δύσβατη περιοχή. Σχεδιασμός με βάση τη δυνατότητα φορητότητας. Η εκτόξευση είναι ικανή να φτάσει σε υψόμετρο 10.000 ποδιών (ft).
"Για την ολοκληρωμένη παρουσίαση του προϊόντος στείλτε email στη διεύθυνση: info[at]aratos[dot]gr"

 

Φωτογραφία από Bayhaluk [CC BY-SA 4.0] από Wikimedia Commons

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

  

Άρατος Τεχνολογίες  

 •  Αθήνα
 • +30 210 94 001 33
 • +30 210 94 001 33
 •  info[at]aratos[dot]gr

ISO Plus Registrar

Αποστολή μηνύματος

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Captcha
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree